NF15_MOD_HOUSE_006
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

FAQ

1Jakie są koszty budowy domu pasywnego?
Koszty dodatkowe budowy domu pasywnego w Polsce to ok. 7-13% względem domu standardowego i z roku na rok te koszty się zmniejszają, ze względu na coraz większą liczbę firm, które produkują materiały i urządzenia do domów pasywnych.
2Co oznacza nazwa dom pasywny?
Nazwa „dom pasywny” odnosi się do sposobu pozyskiwania energii, która powstaje w sposób pasywny, czyli bez potrzeby wykorzystywania źródeł aktywnych.
3Skąd pochodzi nazwa domu pasywnego
Autorem pierwszej definicji domu pasywnego jest Wolfgang Feist założyciel Instytutu Domu Pasywnego w Darmstadt (Passivhaus Institut), który w 1988 r stworzył taką definicję: „Dom pasywny jest budynkiem o ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza (15 kWh/m2 /rok), w którym komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła (mieszkańcy, urządzenia elektryczne, ciepło «słoneczne», ciepło odzyskane z wentylacji), oraz dogrzewanie powietrza wentylującego budynek. Tak, że nie potrzebuje on autonomicznego, aktywnego systemu ogrzewania.
4Skąd pozyskiwane jest ciepło w domu pasywnym?
Systemem ogrzewania w domu pasywnym jest wentylacja mechaniczna z rekuperacją, która ma na celu odzyskiwanie ciepła z powietrza zużytego.
5Jak działa rekuperator?
Cały proces wentylowania i odzysku ciepła odbywa się w centrali wentylacyjnej. Czyste powietrze z zewnątrz doprowadzane jest do centrali przez czerpnię, która znajduje się w ścianie lub na dachu domu. Dalej przewodami przekazywane jest do rekuperatora, gdzie podgrzewane jest powietrzem zużytym (ciepłym). Tak ogrzane świeże powietrze rozprowadzane jest przewodami po całym domu.
6Co to jest GPWC i w jaki sposób działa?
Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła (GPWC) ociepla bądź schładza powietrze doprowadzane do domu. Jest to system rur ok. fi 20 cm wkopanych w ziemię na głębokość ok. 150 cm, gdzie temperatura nigdy nie spada poniżej zera. Powietrze zasysane jest przez czerpnię, płynie systemem kolektorów i jest przekazywane do centrali wentylacyjnej. Następnie rozprowadzane jest po budynku systemem rur wentylacyjnych.
7Czy powietrze płynące przez GPWC jest czyste?
Czystość powietrza w systemie GPWC gwarantuje nam zastosowanie antybakteryjnej warstwy wewnętrznej rur. Wewnętrzna część rur powleczona jest warstwą tlenków srebra. Powietrze dodatkowo jest czyszczone za pomocą systemów filtrów przy czerpni powietrza.
8Jak działa pompa ciepła?
Pompa ciepła wymusza przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze. Ogrzewa pomieszczenia domu jak i wodę użytkową wykorzystując ciepło pobrane z otoczenia, z gruntu, powietrza lub wody. Pompa ciepła można porównać do lodówki z odwróconym mechanizmem. Tak samo jak lodówka pobiera ciepło z produktów i usuwa je na zewnątrz, natomiast pompa ciepła pobiera ciepło z otoczenia i przekazuje je dalej do systemu zapewniającego ogrzewanie domu i wody.
9Jakie rozróżniamy kolektory słoneczne?
Kolektor słoneczny przemienia energię promieniowania słonecznego na ciepło. Nośnikiem tego ciepła może być woda, glikol lub gaz. Kolektory dzielimy na: - Kolektory płaskie - najbardziej popularny rodzaj kolektorów, z uwagi na wysoką wydajność i niską cenę. Działa na zasadzie absorbowania promieni słonecznych poprzez ciemną powłokę do której przylutowane są miedziane lub aluminiowe kanały przepływowe z płynem grzewczym. W dalszej kolejności płyn solarny (glikol) przekazuje ciepło wodzie użytkowej. - Kolektory próżniowe - bardziej wydajny w okresach zimowych niż kolektor płaski. Zbudowany jest z miedzianych rurek wypełnionych cieczą o niskiej temperaturze parowania. Gdy słońce ogrzeję rurki ciecz zaczyna parować i ciepło przemieszcza się do kondensatora. Dalej ciepło przekazywane jest do płynu w kanale zbiorczym a następnie do zbiornika ciepłej wody. - Kolektory skupiające - promienie słoneczne skupiają się poprzez układ luster na absorberze dzięki czemu uzyskujemy większą temperaturę. Kolektory te są dość drogie ze względu na mechanizm prowadzenia zgodnie z ruchem słońca, ale za to są najbardziej wydajne.
10Ogrzewanie fazowe - co to takiego?
Ogrzewanie fazowe działa podobnie jak ogrzewanie podłogowe, z tym że jest w systemie ściennym. Woda jako płyn roboczy podgrzewana jest przez tradycyjne źródło ciepła (np. kocioł gazowy), po czym doprowadzona jest do paneli które znajdują się pod tynkiem. Pod ciśnieniem czynnik roboczy paruje a następnie skraplając się na ściankach rurek, oddaje ciepło do pomieszczenia. Wysoką skuteczność tego rozwiązania zawdzięcza się temu iż ciepło w ok 90% jest oddawane do wnętrza pomieszczenia, a tylko 10 % ogrzewa ścianę. Ogrzewanie fazowe jest droższe od podłogowego o ok 30%, ale ta różnica zwraca się już po pierwszym sezonie grzewczym.
11Dlaczego tak ważna jest szczelność powłoki budowlanej?
Szczelność budynku jest jedną z charakterystycznych cech domu pasywnego i energooszczędnego. Niedostateczna szczelność powoduje latem zbyt wysokie temperatury w pomieszczeniach, natomiast zimą suche powietrze, a w następstwie - złe samopoczucie, zmęczenie, choroby wynikające z nieprzyjaznego klimatu we wnętrzach. W budynkach pasywnych i energooszczędnych, gdzie szczelność musi być perfekcyjna, wymianę powietrza zapewnia system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
12EU, EK, EP - co to za wskaźniki?
EUco - jest to energia użytkowa do ogrzewania i wentylacji. Im wskaźnik jest mniejszy tym, tym mniej ciepła tracimy przez przegrody zewnętrzne. EK - jest to wskaźnik energii końcowej, czyli dostarczonej do budynku, łącznie z kosztami jej dostarczenia, tak więc jest to energia za którą faktycznie płacimy. EP - jest to wskaźnik energii nieodnawialnej potrzebnej do tego, by wytworzyć energię końcową do ogrzewania domu, wentylacji i przygotowania ciepłej wody.